Monthly Archives: wrzesień 2018

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z oferowaną w naszej szkole pomocą psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Szczegółowe informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 znajdziecie Państwo na stronie MEN   https://men.gov.pl/pl/rekrutacja.

Witamy świetliczaki!

Serdecznie witamy “stare” i “nowe” świetliczaki oraz ich rodziców po przerwie wakacyjnej. Ostatnie dni upłynęły nam na poznawaniu i przypominaniu zasad i reguł obowiązujących na świetlicy oraz podczas wyjść na podwórko szkolne. Wspólne zabawy i zajęcia pozwoliły wszystkim, zarówno dzieciom jak i nauczycielom, na lepsze poznanie się, dowiedzenie się, co lubimy robić, czym się interesujemy.

Szkoła nowych możliwości

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach. Projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie kształtowania i rozwijania kluczowych kompetencji, niezbędnych na rynku pracy, stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doposażenie placówek w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne, a także podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli poprzez udział w kursach i szkoleniach.

Na dobry dzień – podręczniki!

Królują wszędzie! Kilkadziesiąt paczek z książkami już dotarło do biblioteki. Teraz należy sprawdzić zgodność zawartości tych paczek z rachunkami, wszystkie  opieczętować, przygotować komplet dla każdego ucznia. Wtedy dopiero mogą trafić do Waszych rąk,  a potem do  tornistrów i plecaków.

Narodowe czytanie

“Narodowe Czytanie” odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasze szkolne Narodowe Czytanie  rozpoczniemy 10 września. W bibliotece przez cały miesiąc będzie można zobaczyć wystawę różnych wydań  „Przedwiośnia”.
W sobotę 8 września,  uczniów i rodziców zapraszamy  na godzinę 17:00  do Miejskiej  Biblioteki Publicznej.

Egzamin klas III gimnazjum

10-04-2019 00:00to11-04-2019 05:00

Egzamin klas 8

15-04-2019to17-04-2019

Egzamin

Dzień wolny

02-05-2019

dzień wolny odpracowany 27 kwietnia (sobota)

Ferie zimowe

11-02-2019to24-02-2019
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.