REKRUTACJA

Prezydent Miasta Tychy ogłosił zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny na rok szkolny 2022/2023 do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego znajdą Państwo TUTAJ.

 

Jednocześnie informujemy, iż rozpoczęcie lekcji w naszej szkole jest o godz. 8.00 a ich zakończenie o godz. 15.00. Uczniowie mają możliwość korzystania z posiłków, opieki świetlicowej oraz zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej naszej placówki.

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzic / Opiekun prawny dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły, którą jest zainteresowany. Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, należy mieć na uwadze, że dziecko takie bierze udział w rekrutacji na ogólnych zasadach. Można również dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej.

Wymagane dokumenty kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:
1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał)
2. orzeczenie o niepełnosprawności (kopia) – jeżeli dziecko posiada
3. opinia z placówki, do której dziecko uczęszczało
4. wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły
5. przekazanie informacji pisemnej o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu i przyjmowanych lekach do pielęgniarki szkolnej
6. zgoda prezydenta miasta w przypadku dziecka spoza miasta Tychy
Uwaga: Złożenie  dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły.

 

 

 

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.