LOGOPEDA

 

  • neurologopeda – Beata Braszczok
  • neurologopeda – Karolina Zborowska
  • logopeda – Milena Kuligowska – Ratajczyk
  • logopeda - Beata Kujawa

 

Uczniowie biorący udział w zajęciach logopedycznych to dzieci przejawiające zaburzenia językowe (dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy, z afazją dziecięcą, niedosłuchem, niepłynnością, zagrożone autyzmem, z zespołem Aspergera, z porażeniem mózgowym, z niepełnosprawnością intelektualną), ale nie tylko. Zatrudnieni specjaliści pracują w oparciu o metodę symultaniczno – sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej, której towarzyszą specjalnie opracowane ćwiczenia ogólnorozwojowe stymulujące lewą półkulę. Dzieci podczas zajęć korzystają z pomocy multimedialnych, programu komputerowego “Logopedia” YDP oraz wielu ciekawych gier i zabaw dydaktycznych służących rozwojowi poprawnej komunikacji oraz sprzyjających aktywnemu uczeniu się.
W gabinecie logopedycznym, oprócz terapii z dziećmi, prowadzone są również konsultacje indywidualne dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem.

 

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.