Category Archives: Projekt Zdalna szkoła+

Projekt “Zdalna szkoła+”

Informujemy, iż nasza szkoła z Gminą Miasta Tychy realizuje w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego program “Zdalna szkoła +”. Otrzymaliśmy w ten sposób: internet mobilny: 12 szt.,  19 tabletów, 4 tablety graficzne oraz 4 laptopy.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.