Monthly Archives: wrzesień 2019

Witamy po wakacjach!

Serdecznie witamy świetliczaków (zarówno tych “nowych”, jak i “starych”) oraz ich rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że wypoczęci, z energią i uśmiechem będą chętnie uczestniczyć w różnorodnych zabawach i zajęciach, prowadzonych w ramach pracy świetlicy. Obok stałych propozycji czyli zajęć plastycznych, artystycznych, sprawnych rąk, ruchowych, tanecznych, kulinarnych, odrabiania lekcji, dołączyły nowe zajęcia pt. “Zaprogramuj marzenia na świetlicy”.

“Szkoła nowych możliwości” – nabór do projektu

„SZKOŁA NOWYCH MOŻLIWOŚCI – PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W TYCHACH” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji do projektu pn. „Szkoła nowych możliwości – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach”, realizator Projektu, tj. Gmina Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, informuje, iż od 6 września 2019 r. do 20 września 2019 r. trwa rekrutacja do Projektu.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Witamy serdecznie pierwszoklasistów, którzy w poczet uczniów szkoły zostali przyjęci tuż po części artystycznej akademii, przygotowanej przez koleżanki i kolegów ze starszych klas SP. Wszyscy pierwszoklasiści, wobec rodziców, nauczyciel i gości, zostali mianowani na uczniów przez panią dyrektor.

Zebrania z rodzicami

09-09-2019
16:00

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 klasy I

02-09-2019
09:30

Zapraszamy serdecznie na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 uczniów oraz rodziców dnia  2 września 2019 roku:

9.30 – klasy I

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 klasy II-VIII

02-09-2019
08:30

Zapraszamy serdecznie na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 uczniów oraz rodziców dnia  2 września 2019 roku:

8.30 – klasy II-VIII

 

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.