Monthly Archives: wrzesień 2013

Zebranie z rodzicami przedszkolaków

25-09-2013
16:00

Zebranie z rodzicami przedszkolaków odbędzie się w sali nr 23 o godz.16.00.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Happy European Day of Languages” w ramach  programu współpracy szkół europejskich E-Twinning. Projekt polega na przygotowaniu pocztówek przez uczniów i wysłaniu ich do szkół, które przystąpiły do projektu.

FAKULTETY Z WF

W tym roku szkolnym tj. 2013/2014, zgodnie z  rozp. MEN  z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, nasi uczniowie realizują jedną godzinę tygodniowych zajęć z wychowania fizycznego w ramach tzw. fakultetu

Ubezpieczenie

Dyrekcja szkoły informuje, iż ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków nieszczęśliwych wypadków bieżącym roku szkolnym wynosi 40 zł. Szczegółowe warunki znajdują się tutaj. Towarzystwo Ubezpieczeń Generali proponuje również Państwu indywidualne formy ubezpieczeń.

Wycieczka na Błonia do Bielska Białej

Wybraliśmy się już na wycieczkę do Bielska Białej, którą sponsorowali: Dyrekcja naszej szkoły i Rada Rodziców. Była to nagroda dla laureatów festiwalu teatralnego „Teatralia w Piątce”

Innowacje pedagogiczne

W tym roku szkolnym w naszej szkole prowadzonych będzie kilka innowacji pedagogicznych, czyli nowatorskich rozwiązań mających na celu doskonalenie jakości pracy szkoły.

Wywiadówka i konsultacje

10-02-2013
17:00to19:00
07-04-2013
17:00to19:00
13-05-2013
17:00to19:00
28-10-2013
17:00to19:00
10-12-2013
17:00to19:00

Zapraszamy na spotkanie z wychowawcą o godz. 17.00 – 18.00 oraz nauczycielami przedmiotu od 18.00 – 19.00.

Zebranie Rodziców

17-09-2013
17:00to19:00

Zebranie organizacyjne z Dyrekcją szkoły od 17.00 – 17.30 i z wychowawcą 17.30 – 19.00

Zebranie Rady Rodziców

26-09-2013
17:30
17:30

Wszystkich, którzy chcieliby pomóc nam w organizacji imprez szkolnych, pozyskać sponsorów lub wspomóc w innych działaniach, które mogłyby poprawić funkcjonowanie naszych dzieci w tej szkole zapraszamy do współpracy. Zapraszamy na spotkanie 26.IX o godz. 17.30, podczas którego zostanie wybrany nowy skład Rady Rodziców.

EEG – Biofeedback

Teraz i Ty możesz skorzystać z treningu kosmonautów NASA! Trening EEG – Biofeedback (BFB) powstał w ośrodku szkolenia kosmonautów NASA, teraz korzystają z niego sportowcy, ludzie aktywni, kreatywni oraz chcący poprawić zdolność swego umysłu. Skorzystaj i Ty!

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.