REGULAMIN

 

Każdy uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany:

  

 1. Posiadać kartę świetlicową z wyznaczonymi przez rodzica/prawnego opiekuna godzinami pobytu dziecka w świetlicy.
 2. Zgłosić wychowawcy przyjście na świetlicę (uczeń zostaje odnotowany na liście obecności).
 3. Przebywać w świetlicy w obuwiu zmiennym.
 4. Pozostawić wierzchnie okrycie i tornister w szafce.
 5. Czynnie uczestniczyć w zajęciach świetlicowych.
 6. Zachowywać się kulturalnie podczas zajęć, zabaw i spożywania obiadu.
 7. Szanować sprzęt, pomoce, dbać o zachowanie porządku i ładu po skończonej zabawie, zajęciach.
 8. Każdorazowo zgłosić wychowawcy wyjście ze świetlicy.
 9. Podczas obiadu nie używać zabawek, które zakłócają spożywanie posiłku (skakanki, piłki, paletki itp.).
 10. Starannie odrabiać lekcje i uczyć się samodzielnie, korzystając z pomocy wychowawców.
 11. Słuchać uważnie, gdy ktoś do niego mówi.
 12. Problemy rozwiązywać poprzez rozmowę lub zgłosić wychowawcy świetlicy,
 13. Używać telefonu komórkowego tylko i wyłącznie w celu zadzwonienia do rodzica/opiekuna.
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.