TOMATIS

terapeuta metody Tomatisa
Sylwia Terlecka
Aleksandra Palka

Metoda Tomatisa polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha – „ćwiczy” ono ucho w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń. Ćwiczenia te stymulują centralny układ nerwowy, a w szczególności korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Stymulacja ucho odbywa się poprzez dźwięki o określonej, zróżnicowanej częstotliwości. Trening słuchowy odbywa się drogą kostną i powietrzną, przy wykorzystaniu odpowiedniej aparatury.

Terapia odbywa się w kilku etapach. Program treningu jest indywidualnie dopasowywany do potrzeb pacjenta, dlatego nie można z góry określić z ilu etapów będzie składać się terapia. Żeby osiągnąć trwały efekt należy jednak odbyć co najmniej 2 etapy treningu słuchowego. I etap to etap podstawowy, uniwersalny i nieinwazyjny, wdraża on ucho do właściwej pracy. Kolejny etap ma miejsce po kilkutygodniowej przerwie. Poza częścią słuchową w tym etapie odbywają się ćwiczenia aktywne z własnym głosem.

OBSZARY ZASTOSOWANIA METODY

 • Polepszenie koncentracji uwagi i skupienia się nad zadaniem
 • Polepszenie zdolności uczenia się
 • Dostęp do i polepszenie zdolności mówienia
 • Polepszenie rozróżniania kierunków
 • Polepszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi i poczuciu własnego ciała w przestrzeni
 • Zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości
 • Wyciszenie
 • Wzbogacenie języka
 • Stymulacja wyobraźni
 • Wzmocnienie motywacji wewnętrznej
 • Polepszenie zdolności komunikacji
 • Polepszenie zdolności kontroli własnych emocji
 • Przyspieszenie zdolności asymilacji języka obcego w szczególności akcentu i rytmu.
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.