WARNKE

terapeuta metody Warnke:
Beata Braszczok
Joanna Ryń

………………………………………………………………………………………………….

 Trening słuchowy, wzrokowy, motoryczny i lateralny w oparciu o metodę Warnkego obejmuje trzy zakresy oddziaływań:

1. automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze wzroku, słuchu oraz zdolności motorycznych za pomocą urządzeń A4Lab – Brain Audiometr lub Brain-Boy Universal następujących funkcji:
- próg kolejności wzrokowej
- próg kolejności słuchowej
- słyszenie kierunkowe
- różnicowanie tonów
- synchroniczne wystukiwanie rytmu
- czas reakcji z wyborem
- rozpoznawanie wzorca częstotliwości
- koordynacja oko-ręka
- selektywność percepcji
- spostrzeganie dynamiczne.

2. automatyzacja koordynacji półkul mózgowych poprzez trening lateralizacji za pomocą urządzenia Audio4Lab – Alpha Trainer. W trakcie treningu przeprowadzane są różnorodne ćwiczenia słuchania, śpiewania i mówienia synchronicznego w oparciu o specjalnie zaprojektowane narzędzia w postaci specjalnie nagranych płyt CD z tekstami nagranymi w tzw. stereofonii sztucznej głowy.

 3. automatyzacja słownika wzrokowego w oparciu o ćwiczenia ukierunkowane na rozwijanie i utrwalanie możliwości zapamiętywania wzrokowego prawidłowych obrazów słów.

 

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.