OBIADY – JADŁOSPIS

Wszyscy uczniowie mogą zjeść pyszny, domowy i dwudaniowy obiad gotowany przez nasze panie kucharki. Codziennie do obiadu dołączany jest podwieczorek w formie owocu lub soku.

W SPRAWIE ODWOŁANIA OBIADÓW PROSIMY O BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PANIĄ INTENDENTKĄ POD NR +48 885 905 030.

Aktualny jadłospis znajduje się TUTAJ a od 20.11. TUTAJ.

WYKAZ ALERGENÓW

***************************************************************************************************

Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach .

Podstawa prawna: Ustawa z 25 lipca 2008 o zmianie ustawy o systemie oświaty – ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich [Dz. U. Nr 145, poz.917]

I Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej:
– uczniowie szkoły, wnoszący opłaty indywidualnie;
– uczniowie, którym obiady finansuje MOPS, TPD, Kościół i in.
– pracownicy szkoły.
II Zapisy i odpłatność za obiady:
W celu zapisania dziecka na obiady rodzic wypełnia Umowę z obiadów w stołówce szkolnej (do pobrania i wydrukowania TUTAJ – nowa umowa.) Ze stołówki może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły po podpisaniu umowy na obiady. Stołówka szkolna zapewnia posiłki w formie dwudaniowego obiadu, kompotu, wody bądź soku. Z obiadu korzysta osoba, która ma podpisaną umowę na posiłki.
III Opłaty:
Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, pracownik szkoły, powinni wnieść opłatę do piętnastego dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, którego żywienie dotyczy.
Koszt jednostkowy obiadu dla dziecka wynosi: 6,00zł. – uwzględnia tzw. „wsad do kotła”. Koszt obiadu dla pracowników szkoły uwzględnia dodatkowo amortyzację kuchni i wynagrodzenie pracowników.
Wpłaty za obiady można dokonać przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 5 w Tychach, ul. Czarnieckiego 22, 43-100 Tychy –
nr konta: 15 1240 1330 1111 0010 7500 3662
 lub gotówką w oddziałach banku Pekao S.A. w Tychach przy al. Niepodległości 35 i ul. Wyszyńskiego 27 .
W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc żywieniowy.
Za termin dokonania płatności uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.
IV Zwroty za obiady:
Każdą nieobecność dziecka, pracownika szkoły (niekorzystanie z obiadu) należy zgłosić najpóźniej w dniu nieobecności do 8.15  osobiście lub telefonicznie + 48 885 905 030.
Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za dany miesiąc. W czterech ostatnich dniach żywienia w m-c czerwcu i m-c grudniu nie będą przyjmowane odmowy korzystania z obiadów z uwagi na wcześniejszą konieczność zaplanowania zakupów i końcowe rozliczenie finansowe żywienia.
Obiady niewykorzystane (niezgłoszone rezygnacje) nie podlegają odpisowi i są wydawane dzieciom na zasadzie repet lub innym dzieciom żyjącym w trudnej sytuacji materialnej.
V Rezygnacja z obiadów:
Rezygnację z zadeklarowanego żywienia należy zgłosić u intendenta szkoły.
W przypadku rezygnacji z obiadów i braku zgłoszenia, rodzic, pracownik szkoły będzie pokrywał koszty przygotowanych i niewykorzystanych obiadów.
VI Wydawanie posiłków:
Obiady wydawane są w godzinach od 11.50 do 13.30 wg harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny.
VII Postanowienia ogólne:
Kuchnia nie wydaje obiadów na wynos.

 

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.