WOLONTARIAT

 

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi”.
(Jan Paweł II)

Głównym celem naszych działań  jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby innych ludzi oraz zaangażowanie społeczności szkolnej do podejmowania działań na szerszą skalę. Będziemy działać zarówno w środowisku szkolnym poprzez:
- działalność edukacyjną charytatywną i kulturalną oraz pomoc koleżeńską,
- nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym:
- z placówkami edukacyjnymi,
- z placówkami pomocy społecznej,
- z Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach.

Opiekunami koła wolontariatu są panie:  Katarzyna Gwizdalska – Zając, Dobrosława Laskowska, Urszula Więcław

________________________________________________________________________________

 

POD POMNIKIEM POWSTAŃCÓW

W tym roku działający w wolontariacie uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 11 listopada w uroczystości złożenia kwiatów pod Pomnikiem Powstańców na Placu Wolności w Tychach.

W podniosłej uroczystości udział wzięły władze naszego miasta, przedstawiciele związków kombatanckich, partii politycznych, harcerzy,szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie w ciszy i skupieniu obejrzeli ceremonię a następnie sami złożyli wiązankę pod pomnikiem.
Po uroczystości wolontariusze udali się na cmentarz i zapalili znicze na grobach żołnierzy II wojny światowej i powstańców śląskich. Była to szczególna lekcja patriotyzmu i historii.

POMOC DLA TYSKIEGO SCHRONISKA

Uczniowie SP działający w wolontariacie zorganizowali szkolną zbiórkę żywności i kocy dla tyskiego Schroniska dla Zwierząt. W październiku dary te zostały przekazane do schroniska. Uczniowie mogli poznać warunki w jakich przebywają czworonożni przyjaciele oczekując na nową kochającą rodzinę. Dowiedzieli się także jakie są zadania schroniska i co powinno się zrobić gdy znajdziemy samotne, chore lub ranne zwierzę.

ŚWIĄTECZNA POCZTA

Świąteczny czas to również pamięć o bliskich, czas wysyłania kartek i listów, ale to również czas, kiedy możemy pomyśleć o chorych i cierpiących. Szkolne koło wolontariatu  przygotowało własnoręcznie przepiękne kartki świąteczne włączając się tym samym w akcję „Świąteczna Kartka”. Akcja ta ma na celu zachęcić ludzi do wysyłania kartek z życzeniami do chorych dzieci. Święta to magiczny czas, a najpiękniejszy prezentem pamięć i  uśmiech drugiego człowieka.

PAMIĘTAMY O NICH

Wolontariat to nie tylko pomoc żywym, ale również pamięć o zmarłych.  Dlatego też ochotnicy z naszej szkoły wzięli udział w akcji porządkowania grobów przy kościele p.w. św. Marii Magdaleny,  należących do  żołnierzy, którzy walczyli we wrześniu 1939 roku w Tychach.

POLA NADZIEI

Żonkile to międzynarodowy symbol nadziei. Żonkilowe pola mają przypominać  nam o ludziach cierpiących, a także skłonić do refleksji nad przemijaniem  i samotnością. Udział naszych uczniów w akcji Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I to już coroczna tradycja. Tym razem odbyła się ona 5 października, przy budynku Domu Hospicyjnego w Tychach, a wzięli w niej udział również wolontariusze naszej szkoły podstawowej.

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.