FORMY POMOCY

 


********************************************************************

 Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące wstecz od momentu składania wniosku o przyznanie tego zasiłku (np. zgon żywiciela rodziny, ciężka choroba, bezrobocie, zniszczenie mienia wskutek klęski żywiołowej takiej jak powódź, pożar itp.) Ponadto warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie gminy Tychy.

Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo.
Uczniowi może być przyznany zasiłek szkolny niezależnie od przyznanego stypendium szkolnego.

 

  • Na terenie miasta Tychy, w ramach prowadzonej profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dostępnych jest wiele instytucji i organizacji świadczących pomoc prawną, psychologiczną i terapeutyczną dla osób nadużywających alkoholu i/lub narkotyków oraz ich członków rodzin. Pełen wykaz znajdą Państwo tutaj.

  • Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej WWW.niebotak.pl  przygotowanej z myślą o młodych ludziach i ich rodzicach. Znajdziemy tam wiele ważnych informacji związanych z sięganiem po alkohol. Młodzi ludzie mogą się dowiedzieć jak nie ulegać naciskom kolegów, czym grozi sięganie po alkohol a także „przetestować się”.  W sieci mamy wiele stron związanych z tą tematyką m.in. WWW.parpa.pl, WWW.ore.edu.pl, WWW.narkomania.gov.pl a także profil  https://www.facebook.com/niebotak, którego ambicją jest zbudowanie społeczności ludzi, którzy nie potrzebują żadnych substancji psychoaktywnych po to by żyć szczęśliwe, bezpiecznie i dobrze się bawić. Alkohol, papierosy, narkotyki? Dziękuję, nie potrzebuję!

 

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.