FIZJOTERAPEUTA

fizjoterapeuta – mgr Agnieszka Czyżewicz

 

Gabinet rehabilitacji ruchowej prowadzi terapię neurorozwojową i reedukację posturalną dzieci z zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi. W zajęciach rehabilitacji ruchowej uczestniczą uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, wadami postawy, zespołem Downa, przepukliną oponowo-rdzeniową, zanikiem mięśni, zaburzeniami integracji sensorycznej oraz innymi chorobami, zespołami i zaburzeniami.  Gabinet rehabilitacji wyposażony jest także w sprzęt do terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI. Terapia SI wpływa na sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, koncentrację uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe, poprawia funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę, co pozwala dziecku na zdobycie nowych umiejętności w zakresie samoobsługi, w zabawie i w uczeniu się.

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.