Monthly Archives: wrzesień 2015

Bezpłatne podręczniki

Informujemy, że na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) w roku szkolnym 2015/2016 klasy pierwsze, drugie i czwarte szkoły podstawowej otrzymują bezpłatne podręczniki.

Zebranie z rodzicami

23-09-2015
17:00

Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia uczniów w naszej szkole  czytaj>>

Gdy dzwoneczek się odezwie…

Serdecznie witamy zarówno rodziców, jak i uczniów po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że “świetliczaki” są gotowe na nową porcję gier, zabaw i zajęć, które pozwolą ciekawie spędzić czas i nabyć nowe umiejętności. W świetlicy wiele zmian.

Szkolny bilet darmowy

Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną przysługuje szkolny bilet darmowy. Wnioski są do odebrania w sekretariacie szkoły.

Dofinansowanie podręczników szkolnych

 W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas II – VI SP na boisku szkolnym

01-09-2015
09:00

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas II – VI SP na boisku szkolnym o godz.9.00

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I SP na sali gimnastycznej

01-09-2015
11:00

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I SP na sali gimnastycznej o godz. 11.00