O szkole

1. Integracja
Pierwsze oddziały integracyjne zostały utworzone w roku szkolnym 1996/1997. Nieprzerwanie od tej pory organizujemy kształcenie integracyjne dla coraz szerszej grupy uczniów niepełnosprawnych. Obecnie jesteśmy największą szkołą z oddziałami integracyjnymi w Tychach. W bieżącym roku szkolnym tj. 2022/2023 na poziomie szkoły podstawowej utworzyliśmy 22 oddziały integracyjne. Do klas integracyjnych przyjmujemy uczniów o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności, w tym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. Ponadto zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice często zwracają się do nas o wsparcie.
W naszej szkole przyjęliśmy model integracji funkcjonalnej, czyli takiej, w której uczniowie niepełnosprawni aktywnie uczestniczą w życiu klasy i szkoły razem ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami. Uczniowie niepełnosprawni są nie tylko uczestnikami, ale także współorganizatorami wielu imprez klasowych i szkolnych. Biorą aktywny udział w konkursach, zawodach sportowych, wyjazdach edukacyjnych, wycieczkach, przedstawieniach itp. Dążymy do tego, aby uczniowie pełnosprawni rozumieli i potrafili rozpoznać potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych oraz zostali wyposażeni w wiedzę na temat niepełnosprawności. Chcemy, by uczniowie niepełnosprawni mieli możliwość realizowania się i rozwoju w środowisku, w którym muszą wykazać się aktywnością i samodzielnością na miarę swoich możliwości.
W trosce o prawidłowy przebieg procesu integracji i poziomu kształcenia na terenie szkoły, zapewniamy naszym podopiecznym pomoc specjalistyczną w formie  terapii: psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej, zajęć reedukacyjnych, rehabilitacji ruchowej, zajęć wyrównujących braki dydaktyczne. W każdym oddziale integracyjnym pieczę nad uczniem niepełnosprawnym sprawuje nauczyciel współorganizujący proces kształcenia integracyjnego. Ponadto pedagog specjalny wspiera uczniów przebywających w świetlicy szkolnej. Podczas zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, uczniowie korzystają z dobrze wyposażonych gabinetów i sal lekcyjnych oraz Sali Doświadczania Świata, Sali Terapii Integracji Sensorycznej. Uczniowie mogą również korzystać z terapii Biofeedback, terapii Tomatisa, terapii Warnkego na terenie naszej szkoły.
Istotna dla kształcenia integracyjnego jest działalność zespołu przedmiotowego pedagogów specjalnych. W ramach jego działań organizowane są cykliczne spotkania mające na celu opracowywanie koncepcji ważnych dla rozwoju integracji oraz prawidłowego jej przebiegu.
Ważnym elementem organizacji pracy w naszej szkole jest współpraca z rodzicami mającymi wpływ na przebieg procesu kształcenia i wychowania. Prowadzimy konsultacje indywidualne, zebrania, spotkania z rodzicami, współorganizujemy imprezy klasowe, szkolne, środowiskowe, wyjazdy i imprezy o charakterze integracyjnym, warsztaty dla rodziców. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Piątka Dzieciom”, działającym na rzecz naszej szkoły, którego inicjatorami byli rodzice uczniów niepełnosprawnych. Stowarzyszenie będące Organizacją Pożytku Publicznego rozpoczynało przed kilkoma laty działalność jako Koło Rodziców Dzieci Niesłyszących. Obecnie organizuje wiele ciekawych imprez dla dzieci i Rodziców np. tyski konkurs “T jak Talent”, żeglowanie po jeziorze Paprocańskim, czy wspinaczkę skałkową w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.
Naszymi doświadczeniami dzielimy się z innymi placówkami, prowadząc konsultacje, prezentując nasze opracowania, organizując zajęcia otwarte oraz uczestnicząc w wielu spotkaniach szkoleniowych.

2.    Uzyskane certyfikaty.
Nasza szkoła może pochwalić się zdobyciem wielu certyfikatów:
• Śląskiej Szkoły Jakości;
• Szkoły z Klasą, Szkoły z Klasą 2.0;
• Szkoły Odkrywców Talentów;
• Szkoły Przyjaznej Uczniom;
• Szkoły Szans;
• Szkoły bez przemocy;
• Jesteśmy finalistami ogólnopolskiego konkursu ,,Super Szkoła”.

3. Co nas wyróżnia?

 • szerzymy idee integracji i tolerancji poprzez wspólną edukację uczniów zdrowych z niepełnosprawnymi; na większości lekcji jest dwóch pedagogów, co zwiększa efektywność kształcenia;
 • oferujemy małoliczne klasy – maksymalnie do  20 osób;
 • jako jedyni w mieście organizujemy od wielu lat Międzyszkolną Spartakiadę Integracyjną dla uczniów niepełnosprawnych z tyskich szkół integracyjnych;
 • jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami tyskiego konkursu “T jak Talent” dla uczniów tyskich szkół podstawowych i gimnazjów;
 • tworzymy profesjonalny zespół teatralny zdobywający corocznie nagrody na przeglądach wojewódzkich i rejonowych;
 • organizujemy cykliczne spotkania oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów;
 • uczymy samorządności i przedsiębiorczości poprzez prężnie działający samorząd uczniowski i wolontariat; uczniowie mają swojego Rzecznika Praw Ucznia, wybieranego w sposób demokratyczny i praworządny;
 • działania profilaktyczne opieramy na ogólnopolskich i autorskich programach profilaktycznych; współpracujemy z wieloma ośrodkami profilaktycznymi w kraju;
 • organizujemy systematyczne wyjazdy uczniów i nauczycieli do teatrów w Krakowie, Warszawie, Chorzowie, Bielsku Białej.

4. Programy i kampanie ogólnopolskie.
Realizujemy programy i kampanie ogólnopolskie:

 • “Owoce w szkole”,
 • „Szkoła bez przemocy”- Ogólnopolska Kampania Dzienników Regionalnych,
 • „Czytające szkoły”, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
 • „Poczytaj mi, przyjacielu”- (Centrum Edukacji Obywatelskiej);

5.    Realizujemy innowacje  pedagogiczne:
W
naszej szkole prowadzonych jest kilka innowacji pedagogicznych, czyli nowatorskich rozwiązań mających na celu doskonalenie jakości pracy szkoły.

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym poprzez:

 • udział w Targach Twórczości Osób Niepełnosprawnych (TTON) i Jarmarku Bożonarodzeniowym na terenie miasta „W dobrym TTON-ie być Aniołem” przy współpracy z Urzędem Miasta i Stowarzyszeniem Animatorów „KLANZA”;
 • organizację Spartakiady Integracyjnej w ramach Tyskiego Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych”;
 • przedstawień teatralnych zespoły “Baśniowa”
 • organizowanie na terenie szkoły akcji wspierających przytulisko „Przystań Ocalenie” i schronisko dla zwierząt w Tychach;
 • aktywne wspieranie działalności Tyskiego Hospicjum im. Św. Kaliksta poprzez kwesty na cmentarzu, organizowanie przedstawień i upominków świątecznych;
 • organizowanie okazjonalnych spotkań świątecznych dla Klubu Seniora w Osiedlowym Klubie „Magdalena” oraz w Domu Opieki Społecznej „Święta Anna”;

7.  Współpraca z rodzicami.
Istotnym elementem pracy szkoły jest stała współpraca z prężnie działającą Radą Rodziców poprzez:

 • włączenie się rodziców w organizowanie imprez i uroczystości szkolnych  (Dni Kultury Uczniowskiej, zabawy karnawałowe dla dzieci, wyjazdy edukacyjne i inne.);
 • organizację Festynu Rodzinnego;
 • cyklicznie spotkania rodziców z radą pedagogiczną, warsztaty oraz spotkania z inicjatywy rodziców dotyczące pracy szkoły;
 • finansowanie nagród i wyróżnień dla najlepszych uczniów;

8.  Wyposażenie – baza szkoły.
Nasza szkoła ma świetną lokalizację. Znajduje się w centrum miasta, ale w zacisznym i „zielonym” miejscu. Pod szkołą jest przystanek komunikacji miejskiej, blisko PKP, Hotelowiec i Szpital Miejski. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  Bezpieczeństwo dzieci zapewnia monitoring. W naszej szkole oferujemy uczniom:

 • pięknie wyremontowane sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz stałym dostępem do WiFi;
 • wyremontowaną, zmodernizowaną salę gimnastyczną z węzłem sanitarnym i zapleczem sportowym;
 • wyremontowane, wyposażone w szafki dla każdego ucznia szatnie;
 • multimedialne sale językowe;
 • nowoczesną bibliotekę wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej;
 • świetnie wyposażone: Sala Doświadczania Świata i Sala Integracji Sensorycznej;
 • gabinet logopedyczny
 • gabinet do terapii Biofeedback i terapii Warnkego;
 • profesjonalnie wykorzystywaną pracownię ceramiczną;
 • świetlicę szkolną wraz z kuchnią, która codziennie gotuje pyszne, domowe obiady;
 • sklepik oferujący zdrową żywność;
 • nowoczesne boiska i bieżnie sportowe;
 • nowoczesny i atrakcyjny plac zabaw;
 • gabinet pielęgniarki szkolnej;
 • gabinet logopedyczny;

9.  Kadra.
Grono pedagogiczne naszej szkoły liczy 78 nauczycieli. Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną, przyjazną i otwartą na potrzeby dzieci, doświadczoną kadrę pedagogiczną (większość grona stanowią nauczyciele dyplomowani). Wśród nich znajduje się wielu specjalistów: psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta, psycholodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, terapeuta Biofeedback  i pedagodzy szkolni, którzy w sposób profesjonalny pomagają naszym uczniom w ich wszechstronnym rozwoju.

10.  Motywowanie uczniów. Szkoła motywuje uczniów poprzez przyznawane wyróżnienia w postaci:

 • „Złotej Tarczy”;
 • „Srebrnej Tarczy”;
 • „Tarcza Sukcesu” – wyróżnienie przyznawane za osiągnięcia dydaktyczne uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • stypendiów naukowych dla najlepszych uczniów;
 • nagród książkowych, dyplomy;
 • listy gratulacyjne dla rodziców;
 • pochwały na apelu.

 

 

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.