PIELĘGNIARKA

 • Pielęgniarka: Jolanta Szafron, Jolanta Łuczak
poniedziałek: 8.00 – 15.35
wtorek: 8.00 – 15.35
środa: 8.00 – 15.35
czwartek: 8.00 – 15.35
piątek: 8.00 – 11.30


Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
 • sprawowanie czynnej opieki nad uczniami z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów;
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
 • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.
  W bieżącym roku szkolnym w gimnazjum pielęgniarki realizują dwa programy edukacyjne:
  - „Zdrowe ząbki”,
  - „Profilaktyka raka szyjki macicy”.
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.