PSYCHOLOG SZKOLNY

psycholog szkolny – Katarzyna Skubida


Do zadań psychologa szkolnego należy:
-diagnoza przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz opracowanie działań naprawczych;
-stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku;
-udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającymi trudności w kontaktach z rówieśnikami;
-prowadzenie zajęć indywidualnych, udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
-udzielanie pomocy uczniom wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.

Psycholog szkolny dla Rodziców:
-udziela porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności wychowawczych;
-prowadzi konsultacje w sprawach rodzinnych;
-ukierunkowuje pomoc dla rodziny ze wskazaniem instytucji wspierających;
-pomaga przy opracowaniu dokumentów formalnych.

 

 

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.